OBVESTILO staršem ob sproščanju ukrepov v povezavi s pojavom koronovirusa in odpiranjem vrtca z dne 18. 5. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 29. 4. 2020 o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva in predšolske vzgoje smo v petek, 8. 5. 2020, pozno popoldne prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtca.

Ob odprtju moramo v vrtcih pri delu upoštevati ukrepe, katere je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje predšolske vzgoje v času epidemije COVID -19 in priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Navodila NIJZ vsebujejo tudi tri priloge in sicer Sklep RSK za pediatrijo, Sklep RSK za medicino dela in Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov. Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene in otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin ter igro na prostem, priporočila za prihod na in odhod iz vrtca ter druga priporočila.

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) 8 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) pa 10 otrok. Skupine bodo oblikovane na podlagi prijav staršev, vodile pa jih bodo po priporočilih ZRSŠ vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in druge strokovne delavke. Število prijavljenih otrok moramo javljati na MIZŠ. Oblikovane skupine se med sabo ne bodo smele družiti.

Ukrepi NIJZ so za organizacijo dela zelo zahtevni, zato moramo v vrtcu pridobiti podatke o tem, kateri starši boste v vrtec pripeljali otroke, da bomo lahko za prisotne otroke zagotovili čim bolj varno in spodbudno okolje.

Starše prosimo, da nam namero o vključitvi otroka v vrtec Čebelica posredujete na e-prijavnici ali s priloženo prijavnico na e-naslov o-gabrovka.lj@guest.arnes.si, do vključno torka, 12. 5. 2020.

Vsi starši, ki boste otroka vključili, morate v delu, ki se nanaša na odgovornost staršev, dosledno upoštevati navodila NIJZ. Zato je nujno potrebno, da si natančno preberete izsek iz navodil NIJZ ter opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke, za katere razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo odsvetuje vrnitev v vrtec v času trajanja epidemije.

Pred ponovnim vstopom otroka v vrtec morate izpolniti izjavo, ki je priloga temu obvestilu in jo oddati strokovnemu/i delavcu/ki, ko pripeljete otroka.

Starši, ki ne boste pripeljali otroka v vrtec, boste v času trajanja razglasitve epidemije (zaenkrat do 31. 5. 2020) oproščeni plačila. O plačevanju za mesec junij ali v primeru zaključka razglasitve epidemije vas bomo pravočasno obvestili. Za prisotne otroke, pa bo pripravljen obračun v skladu z veljavno zakonodajo.

Pred odprtjem vrtca boste prejeli še natančnejša navodila, ki bodo prilagojena sami organizaciji dela vrtca.

Dodatne informacije dobite v upravi vrtca (tel.: 01/ 89 71 242) ali pri vodji vrtca (01/ 89 71 151 – Marinka Lenart).

 

Obvestilo – Obv. staršem (11.5.2020)

Izjava – Izjava staršev

Prijava otroka – Prijava otroka o vključitvi po 18.5

Ostala dokumentacija:

Higienska priporočila za vrtce (8.5.2020)

Priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev (8.5.2020)

Sklep RSK za pediatrijo (30.4.2020)

Sklep RSK za medicino dela (5.5.2020)

 

Hvala za vaše sodelovanje in razumevanje!

Ravnatelj: Igor Hostnik

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost